het jaarlijkse wijkfeest

Het jaarlijkse wijkfeest


Eenmaal per jaar ontmoeten alle bewoners van de wijk elkaar op het Zomerfeest. Het feest is in de loop der jaren van een vriendschappelijk volleybaltoernooi uitgegroeid tot een groots gebeuren, waarbij een hele dag lang voor jong en oud activiteiten worden georganiseerd. Een dag die wordt afgesloten met een gemeenschappelijk eet-, dans en muziekfestijn.

 

 

De bedoeling van dit feest is uiteraard de banden tussen de wijkbewoners jaarlijks te verstevigen. Het is een besloten feest, waarbij in principe geen niet-leden of introducés worden uitgenodigd.


De organisatie van het wijkfeest valt bij toerbeurt aan de verschillende woonerfclusters toe. Het feest wordt bekostigd uit de verkoop van consumptiebonnen, de kas van de bewonersvereniging en soms sponsoring. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in een financieel protocol vastgelegd op welke wijze zij bijdraagt aan de financiële afhandeling van het feest.

kethel 03.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.