AED in Kethel Oost

Veiligheid in de wijk.

Op initiatief van een wijkbewoner, mevr. Fleur van der Polder, heeft Kethel Oost een gemeentelijke subsidie gekregen om twee AED's in de wijk aan te schaffen. In 2012 is op de Bosrand 23 en Kaag 21 een AED geplaatst. De AED's zijn eigendom van de bewonersvereniging, de kosten van onderhoud wordt door de bewonersvereniging betaald. Onder 'Kethel Oost' en 'AED' vindt u meer informatie.

In het AED-protocol leest u hoe bij nood een AED gebruikt kan worden. Onze wijk kent meerdere reanimisten, u treft in de rubriek 'reanimisten' op welk adres een reanimist woont. Iedereen kan reanimist worden. U leest bij 'cursussen reanimisten' hoe eenvoudig dit is.

 

kethel 03.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.