1-Knotwilg

knotwilg-1

 

 

De wijk Kethel-Oost - gebouwd op veengrond - is in de periode 2014 - 2016 in zijn geheel opnieuw opgehoogd. De bewonersvereniging nam het initiatief om als afsluiting van de ophoging een kunstwerk in de wijk te laten maken. Beeldend kunstenaar én wijkbewoner Sjef Henderickx kreeg de opdracht en liet zich inspireren door het polderlandschap. Naast een hoofdkunstwerk "De Knotwilg" bestaat het kunstwerk uit zevenafzonderlijke takken die op kopgevels in de wijk zijn geplaatst.

 

 

Het kunstwerk is mogelijk geworden door gemeentelijke subsidies, regionale fondsen, sponsors, giften en activiteiten van en door wijkbewoners. In juni 2014 werd de Knotwilg onthuld door burgemeester Lamers van Schiedam.

 

Sjef Henerickx (1944) woont en werkt in Schiedam. Hij deed de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam, was docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij is onderscheiden met verschillende prijzen in Nederland en België. Zijn werk is vanaf 1970 tot op heden te zien geweest op tal van solo- en groepstentoonstellingen in binnen-en buitenland. 

 

Wilt u meer weten over de inspiratie van de kunstenaar kijk dan naar het videofragment.

 

 

 

 

 

 

 

Op een van de takken die nog niet afgezaagd is, is een uil neergestreken. Ga naar het geluidsfragment om iets meer over de uil te weten te komen en zijn stem eens te horen.

 

  

 

 

2-Koekoek

 koekoek-1

 

De koekoek is vastgelegd op het moment dat zij eigenlijk weer wil wegvliegen. Misschien op zoek naar een geschikt nest om haar eieren te leggen?

 

De wijk Kethel-Oost is gebouwd in de periode 1974 - 1976 in drie fases door architectenbureau Snelder uit Maastricht in opdracht van het Bouwfonds. De woningen verspringen steeds ten opzichte van elkaar zodat er geen kaarsrechte straat, maar meer een parktuin ontstaat. Sommigen woningen beschikken over een garage, andere over carports en een schuur. Er zijn van de 225 laagbouwwoningen circa 40 splitleveltypes, langs de Bosrand zijn geschakelde bungalows gerealiseerd

 

 

 

 

 

3-Grutto

grutto-1

 

 

De grutto is wel de ultieme Hollandse weidevogel, niet voor niets hier als eerste in de wijk neergestreken in 2014 en onthuld door burgemeester Lamers en mw. R. van Rijswijk, de oudste bewoonster van de wijk.

 

De Weide heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de bewonersvereniging en de cultuur van jaarlijkse activiteiten zoals het zomerfeest en Sinterklaas, die tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

4-Specht

 specht-1

 

De specht woont in bos en park en regelmatig kun je hem horen boren in een van de bomen in de wijk.

 

Onze wijk is in opzet als een soort verlengde van het Beatrixpark gebouwd. Op de omslag van de folder van het Bouwfonds staat: Wonen in het park. Het park kent vele attracties zoals: sport- en recreatievelden, speeltuin, volkstuinen, kinderboerderij, een restaurant en kunst.

 

Enkele passen verder hangt bij Bosrand 23 een AED. Meer over de AED en het Beatrixpark in het bijgevoegde fragment.

 

 

 

 

 

5-Lepelaar

lepelaar

 

De lepelaar houdt zich graag op in het riet, zoals hier langs de Poldervaart. Deze vaart is in 1280 aangelegd als afwatering van het Hoogheemraadschap Delfland en ook als zoetwatervoorziening voor Delft en Den Haag gebruikt. De Poldervaart heeft nu vooral een recreatieve functie onder andere versterkt door het nieuwe Poldervaartfietspad, dat Rotterdam met Midden-Delfland verbindt.  

 

 

 

 

6-Roerdomp

roerdomp

 

De roerdomp houdt zich schuil in het riet en door zijn verenkleed, gaat hij al heel snel op in zijn omgeving. Zingen, gakken of piepen zijn ook niet zijn talenten, dus het isecht een sport om deze vogel eens te spotten in de natuur. De vogel hangt aan een kopgevel van de woning aan de Rietkraag. Als u een paar stappen het cluster in doet, ziet u goed beeld van het woonerf en dat de huizen telkens ten opzichte van elkaar verspringen.

 

Tussen de Rietkraag en het Laagland passeren we het tweede AED apparaat aan de Kaag 21.

 

 

7-Buizerd

buizerd

 

 

De buizerd is algemeen in Nederland en is vaak te zien of hoog in de lucht, waar hij op de thermiek cirkelt, of gezeten op een paaltje in het weiland.

 

Op het Laagland ziet u links en rechts huizen waar zonnepanelen zijn aangebracht. We zien ze steeds vaker in onze wijk. Ingegeven door idealen (het niet willen 'opbranden' van de aarde), geen CO2 uitstoot en het rendement,  loont het voor particulieren om deze investering te doen. 

 

 

 

8-Fazant

fazant

 

 

De fazant is een prachtige vogel, waar vroeger nog weleens jacht opgemaakt werd. In de omliggende polders kunt u altijd wel ergens een paar fazanten zien fladderen en hollen.

 

 

 

Ophoging en herinrichting

Onze wijk is op slappe veengrond gebouwd. Gelukkig zijn de terrassen voor en achter gefundeerd (een uniek concept in Schiedam-Noord), maar dit heeft natuurlijk niet verlet dat de straten de afgelopen jaren dramatisch zijn verzakt. Eerdere ophogingen hielpen slechts voor enkele jaren en de in 1985 door een bewoner voorgestelde methode om piepschuim als vulmateriaal te gebruiken, werd vanwege de kosten toen niet toegepast. Gelukkig heeft de gemeente door voortschrijdend inzicht nu wel voor deze ophoogmethode gekozen. Anders dan dertig jaar geleden liet de gemeente zich mede door de bewoners - in de vorm van een klankbordgroep - adviseren. Het gehele inspraakproces was een leermoment voor gemeente en bewonersvereniging. Op basis van deze ervaringen is er nu door de gemeente een inspraakprotocol ontwikkeld, dat voor alle projecten wordt gehanteerd. 

 

 

 

Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.