5-Lepelaar

lepelaar

 

De lepelaar houdt zich graag op in het riet, zoals hier langs de Poldervaart. Deze vaart is in 1280 aangelegd als afwatering van het Hoogheemraadschap Delfland en ook als zoetwatervoorziening voor Delft en Den Haag gebruikt. De Poldervaart heeft nu vooral een recreatieve functie onder andere versterkt door het nieuwe Poldervaartfietspad, dat Rotterdam met Midden-Delfland verbindt.  

 

 

 

 

Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.