8-Fazant

fazant

 

 

De fazant is een prachtige vogel, waar vroeger nog weleens jacht opgemaakt werd. In de omliggende polders kunt u altijd wel ergens een paar fazanten zien fladderen en hollen.

 

 

 

Ophoging en herinrichting

Onze wijk is op slappe veengrond gebouwd. Gelukkig zijn de terrassen voor en achter gefundeerd (een uniek concept in Schiedam-Noord), maar dit heeft natuurlijk niet verlet dat de straten de afgelopen jaren dramatisch zijn verzakt. Eerdere ophogingen hielpen slechts voor enkele jaren en de in 1985 door een bewoner voorgestelde methode om piepschuim als vulmateriaal te gebruiken, werd vanwege de kosten toen niet toegepast. Gelukkig heeft de gemeente door voortschrijdend inzicht nu wel voor deze ophoogmethode gekozen. Anders dan dertig jaar geleden liet de gemeente zich mede door de bewoners - in de vorm van een klankbordgroep - adviseren. Het gehele inspraakproces was een leermoment voor gemeente en bewonersvereniging. Op basis van deze ervaringen is er nu door de gemeente een inspraakprotocol ontwikkeld, dat voor alle projecten wordt gehanteerd. 

 

 

 

Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.