Bewonersvereniging Kethel Oost

 

 

De bewonersvereniging Kethel-Oost stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en een goede woonsfeer te bevorderen. Eén maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Via de Website en Nieuwsbrief worden de bewoners geïnformeerd over actuele zaken en lopende projecten.

 

 

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief


Minimaal vier maal per jaar verschijnt de "Nieuwsbrief", samengesteld door het bestuur met bijdragen van de leden.
De leden die kunnen inloggen op het forum van de website ontvangen de nieuwsbrief eveneens digitaal.
In de nieuwsbrief komen voor de leden van belang zijnde zaken aan de orde zoals nieuws uit en over de wijk en directe omgeving, technische tips over de huizen en het groen en er is plaats voor (gratis) persoonlijke advertenties.


Tevens bestaat de mogelijkheid om te adverteren voor een bedrijf of instelling voor een jaar. Hierbij kan gekozen worden voor een kwart, halve of hele pagina.
Voor deze bedrijfsmatige advertenties worden door de vereniging kosten in rekening gebracht. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de bewonersvereniging.

De Website

De Website www.bv-kethel-oost.nl


De website van de vereniging vervult een rol in het contact tussen wijkbewoners onderling en wijkbewoners en bestuur. Op het forum van de website kan ieder lid van de bewonersvereniging een opmerking, mening of idee kwijt. Om toegang te krijgen tot het forum dient een bewoner in te loggen. Heeft u geen inlogcode? In dat geval klikt u op 'contact' en vervolgens op 'bestuursleden' , klik op 'monique verweijmeren'en dan op 'contactformulier'. Op het contactformulier vermeldt u uw naam, adres en mailadres. Binnen enkele dagen ontvangt u uw inlogcode om toegang te krijgen tot het forum.

Lidmaatschap

Lidmaatschap.


Het lidmaatschap van de bewonersvereniging Kethel-Oost is beperkt tot bewoners van de wijk Kethel Oost.
De contributie bedraagt Euro 15,00 per jaar.
Bent u nog geen lid?
Aanmelding kan via de website of bij de penningmeester.

kethel 06.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.