De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief


Minimaal vier maal per jaar verschijnt de "Nieuwsbrief", samengesteld door het bestuur met bijdragen van de leden.
De leden die kunnen inloggen op het forum van de website ontvangen de nieuwsbrief eveneens digitaal.
In de nieuwsbrief komen voor de leden van belang zijnde zaken aan de orde zoals nieuws uit en over de wijk en directe omgeving, technische tips over de huizen en het groen en er is plaats voor (gratis) persoonlijke advertenties.


Tevens bestaat de mogelijkheid om te adverteren voor een bedrijf of instelling voor een jaar. Hierbij kan gekozen worden voor een kwart, halve of hele pagina.
Voor deze bedrijfsmatige advertenties worden door de vereniging kosten in rekening gebracht. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de bewonersvereniging.

wijk18.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.