Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement.


In de statuten van de vereniging is vastgelegd wat het doel van de vereniging is, welke regels worden gehanteerd bij het realiseren van dat doel en op welke manier de vereniging dat wil doen. In het huishoudelijk reglement leest u enkele praktische regels met betrekking tot bestuur en leden.
De eerste versie van de statuten en huishoudelijk reglement is vastgesteld op 1 januari 1976. Op 16 maart 2006 zijn de laatste wijzigingen doorgevoerd en goedgekeurd door de leden van de vereniging.

wijk03.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.