Bewonersavonden groenbeheer

De gemeente heeft op 16 oktober een vruchtbaar overleg gehad met de werkgroep groen besproken. In dit overleg is het volgende besproken.

 

De gemeente zal  aansluitend aan de ophoging van de wijk 'het groen in de wijk'  aangepakken.

Het betreft met name  de herinrichting en het achterstallig onderhoud van de binnengebieden.
Met de gefaseerde ophoging wordt de vernieuwing van het groen van de binnengebieden dan ook gefaseerd gerealiseerd.

 

De gemeente organiseert hiertoe een drietal informatieavonden voor bewoners.

De eerste informatieavond vond 6 november a.s. plaats voor bewoners van de Bosrand, de Weide en de Koekoekslaan.De reacties van wijkbewoners over deze avond zijn in grote mate positief.

 

De voorlichtingsavonden volgen het tijdstraject van de ophoging. Tijdig ontvangen de bewoners van de overige straten een uitnodiging met vermelding van plaats en tijd van een van de twee volgende bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

kethel 02.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.