Groenplan

De afgelopen jaren is het onderhoud van de zgn. binnengebieden (dus het openbare groen tussen de diverse clusters) om allerlei redenen achteropgeraakt, wat ertoe geleid heeft dat er door opschot van bomen en struiken soms niet veel meer van de oorspronkelijke groenstructuur van de wijk te herkennen is. Gelukkig is het oorspronkelijke groenplan van de wijk en de herziening daarvan uit 2003 bewaard gebleven. Met die plannen als uitgangspunt heeft de gemeente alle binnengebieden recent opnieuw ingemeten en een voorstel gedaan aan de bewonersvereniging tot herstel van die gebieden. Dit plan zal samen met de ophoging van de wijk na verder overleg uitgevoerd worden.

wijk03.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.