Gemeentelijk groenbeheer

Het groot onderhoud van de binnengebieden gebeurt door de gemeente. Op dit moment (januari 2014) is niet duidelijk welke activiteiten er precies onder dat groot onderhoud verstaan worden. In ieder geval is het kappen van bomen altijd een zaak van de gemeente. Als bewoners een zgn. snoei- of kapwens hebben, kunnen zij die doorgeven aan een van de bestuursleden. Dan is het wel zo aardig als die bewoners hun wens eerst met hun eigen buren besproken hebben, zodat het een gedeelde wens wordt. Eén keer per jaar heeft een bestuurslid overleg met de gemeente over die zoveel mogelijk gezamenlijk ingediende snoei- en kapwensen, waarna de gemeente beslist of zij positief reageert en het werk in het daarvoor geëigende seizoen uitvoert.

kethel 02.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.