Kunstwerk in de wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 heeft de bewonersvereniging het initiatief genomen tot de plaatsing van een kunstwerk in de wijk. Het voorstel om beeldend kunstenaar en bewoner van de wijk Sjef Henderickx het kunstwerk te maken werd met applaus op de ledenvergadering aangenomen. Inmiddels heeft de gemeente Schiedam het voorstel overgenomen en de opdracht formeel aan Henderickx verstrekt. Was het aanvankelijk de bedoeling dat het beeld geplaatst zou worden als voltooiing van de ophoging, door vertraging van de start van het ophoogproject, is het kunstwerk op 28 juni 2014 geplaatst.

Sjef Henderickx heeft zich laten inspireren door de geschiedenis en de omgeving van Kethel-Oost. Hij vervaardigt een knotwilg waarvan een aantal takken zijn afgezaagd. Deze takken zullen enkele kopgevels van de verschillende clusters versieren. Om een beeld te krijgen van zijn inspiratie en kunstwerk in wording is er een filmpje geplaatst op youtube. (http://youtu.be/VBA2DvY0Q_4)

Voor de begeleiding van het gehele proces is er een werkgroep Kunst in de wijk in het leven geroepen, die ondersteund wordt door de cultuurscout Carolien Ruigrok-Nieuwland van Stichting Mooiwerk. (www.stichtingmooiwerk.nl). Deze werkgroep overlegt met de kunstenaar, de gemeente en zorgt voor een zo breed mogelijk draagvlak in de wijk en de financiƫn. Eind november 2013 was 80% van de financiering rond waarbij gemeente, fondsen en wijkbewoners aan hebben bijgedragen.

In het kader van het kunstwerk werd door de vereniging een bedrag vrijgemaakt uit de kas, werden er spontane giften gedaan door bewoners, een running-dinner georganiseerd en ansichtkaarten gedrukt.

kethel 06.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.