Vrolijke fotowedstrijd 'Zie jij de X'?

Vrolijke fotowedstrijd 'Zie jij de X'?


18 maart kick off in de Weide

 

Woensdag 18 maart a.s. om 14.00 uur vond er een fotowedstrijd plaats in de Weide. Dit was voor alle kinderen 4-16 jaar uit Kethel Oost, van CBS Kethel en Het Windas.
 Ook was  er aandacht  voor het herplanten van bomen in de wijk tijdens deze Nationale Boomfeestdag.

 

 

 

 

Lees meer...

Update VDM direct App

Houdt u via een app de gang van zaken rond de ophoging bij dan is het volgende voor u van belang:

(Belangrijke) update VDMdirect App!
Onze meldingen-App: 'VDMdirect' heeft een update ondergaan. Hierdoor werkt de App binnenkort niet meer op Android Smartphones. Heeft u een Android Smartphone? Verwijder de App en klik op de volgende link om hem opnieuw te downloaden: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.improof.VDMdirect.vgba
Let op dat u de App alleen via deze link downloadt en niet via de zoekmachine van Google Play. De informatie uit de zoekmachine kan nog wel eens verouderd zijn.

Heeft u een iPhone? Dan hoeft u niets te doen, het systeem geeft (of gaf) vanzelf aan dat er een update klaarstaat, die u kunt bijwerken.

planning ophoging gewijzigd

De planning van de ophoging is enigermate gewijzigd in verband met enkele problemen bij de aanleg van kabels, leidingen en riolering. Dit betekent dat fase 2 in februari gereed is in plaats van januari en dat fase 3 in februari start in plaats van januari en doorloopt t/m april in plaats van maart.

 

Fasering en indicatieve planning 23-01-2015 DEF

 

 

 

 

foto's van de ophoging

Op het Forum zijn op 7 oktober foto's van de werkzaamheden van de straatophoging De Weide geplaatst.

Ook treft u op het forum de recente informatie van de klankbordgroep.

 

Informatieavond Ophoging op 18 september 2014

Op 18 september presenteerden Gemeente en Aannemer Van Dijk de ophogingsplannen van de straten in onze wijk. Er waren diverse vertegenwoordigers van gemeente en van het aannemersbedrijf aanwezig, en er was een ruimte belangstelling vanuit de wijk. De presentatie van de aannemer getuigde van een voortvarende aanpak met oog voor beperking van de verstoringen voor de bewoners en een goede communicatie met de bewoners gedurende de werkzaamheden die gepland zijn van september 2014 tot de zomer 2016.Inmiddels heeft ieder van ons de schriftelijke info van Van Dijk omtrent de ophoging van de straten ontvangen.

De bewoners kunnen kennis nemen van de voortgang van werkzaamheden via facebook zoals toegelicht in de bewonersbrief, ook zal op onze website regelmatig melding gemaakt worden van de voortgang.

Tijdens de bewonersavond waren er diverse vragen omtrent een wenselijke ophoging van de kruipruimte onder onze huizen, Van Dijk organiseert hiertoe nog een aparte bewonersavond, ook verwijzen we hierbij graag naar het advies van de klankbordgroep dat op het forum van onze website te vinden is.

offertes ophoging kruimruimte

De klankbordgroep heeft (juli 2014) diverse offertes ontvangen aangaande het ophogen van de kruipruimtes, zie hiertoe op het forum

Ophoging van de kruipruimte

De klankbordgroep die met de gemeente overlegt over de ophoging van de wijk heeft zich ook gebogen over de ophoging van de kruipruimten.

 

Nieuwsgierig? Log in op het forum.

presentatie wijkophoging

Tijdens de jaarvergadering op 27 maart 2014 heeft dhr. Eelco van Diesen, projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente Schiedam, een presentatie gehouden. Voor de power point presentatie download hier

kethel 02.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.