Informatieavond Ophoging op 18 september 2014

Op 18 september presenteerden Gemeente en Aannemer Van Dijk de ophogingsplannen van de straten in onze wijk. Er waren diverse vertegenwoordigers van gemeente en van het aannemersbedrijf aanwezig, en er was een ruimte belangstelling vanuit de wijk. De presentatie van de aannemer getuigde van een voortvarende aanpak met oog voor beperking van de verstoringen voor de bewoners en een goede communicatie met de bewoners gedurende de werkzaamheden die gepland zijn van september 2014 tot de zomer 2016.Inmiddels heeft ieder van ons de schriftelijke info van Van Dijk omtrent de ophoging van de straten ontvangen.

De bewoners kunnen kennis nemen van de voortgang van werkzaamheden via facebook zoals toegelicht in de bewonersbrief, ook zal op onze website regelmatig melding gemaakt worden van de voortgang.

Tijdens de bewonersavond waren er diverse vragen omtrent een wenselijke ophoging van de kruipruimte onder onze huizen, Van Dijk organiseert hiertoe nog een aparte bewonersavond, ook verwijzen we hierbij graag naar het advies van de klankbordgroep dat op het forum van onze website te vinden is.

kethel 06.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.