Wijkoverleg Kethel Introductie

 
 

Wijkoverleg Kethel introductie


Wijkoverleggen

 

De gemeente Schiedam organiseert op regelmatige basis Wijkoverleggen.

 

Deelnemers van het overleg zijn bewoners (vertegenwoordigers), partners en instellingen, zoals:
• de gemeente Schiedam
• diverse bewonersorganisaties uit de wijk Kethel
• Irado
• Stichting Woonplus
• de politie
• de politiek
• enz.
Onze wijk wordt door het bestuur van de bewonersvereniging Kethel-Oost vertegenwoordigd in het Wijkoverleg Kethel.
Het wijkoverleg is openbaar, dat wil zeggen dat u als bewoner van onze wijk ook aan dit overleg kunt deelnemen.

Onderwerpen
In het Wijkoverleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op de wijk zoals:
• bewonersiniatieven,
• herinrichtingsplannen,
• wijkjaarprogramma's van de gemeente,
• infrastructuur: aanleg, beheer en onderhoud,
• wijksubsidies,
• veiligheid, etc.
Regelmatig wordt door vertegenwoordigers van de gemeente of andere instaties gericht informatie verstrekt aan de hand van thema's als verkeer, openbare ruimte, veiligheid, enz.

Agenda en locatie
Het wijkoverleg vind 6 tot 8 keer per jaar plaats, meestal in het gebouw van de Wijkvereniging Bijdorp, Schietbaanstraat 32.

Voor de exacte data en plaats van deze wijk overleggen verwijzen wij u via deze link naar de wijkkalender.
Bekijk hier de wijkkalender: wijkoverleg schiedam
Ook kunt u contact opnemen met het bestuur onze bewonersvereniging of de afdeling Wijkzaken van de gemeente.

Het overleg start om 20:00 uur en eindigt om ca. 22:00 uur.

 

wijk10.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.